دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای


مقدمه:
در اجرای تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسیس صرفاً در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.
ماده۱ـ تعاریف:
جواز تاسیس: مجوزی است که برای تاسیس، توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید، برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای صادر می شود.
مرجع صدور: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران. (برای فروشگاه های زنجیره ای)
متقاضی: متقاضی تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای.
مدارک لازم برای جواز تاسیس:
ماده۲- مدارک لازم برای صدور جواز تاسیس:
۱- ثبت درخواست متقاضی در سامانه اصناف. (به نشانی iranianasnaf.ir)
۲- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص، اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل فروشگاه.
تبصره: متقاضیانی که در حال دریافت زمین با مجوز دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی ذی ربط می­باشند از ارایه این مدارک معاف هستند.
۳- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
۴- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن.
ماده۳- مرجع صدور جواز تاسیس موظف است پس از دریافت مدارک لازم،حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.
تبصره: چنانچه متقاضی که نیازمند دریافت جواز تاسیس نمی باشد می تواند رأساً با مراجعه به اتحادیه ذی ربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.
سایر مقررات:
ماده۴- جواز تاسیس اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره، اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز جواز تاسیس به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.
ماده۵- اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارائه گزارش پیشرف فیزیکی (حداقل ۲۰% پیشرفت) برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدید بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده می باشد.
ماده۶- پس از تاسیس و تکمیل طرح، مرجع صدور جواز تاسیس مکلف است پرونده متقاضی را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذی ربط ارسال نماید.
ماده۷- این دستورالعمل در (۷) ماده و (۲) تبصره به استناد تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.