ابلاغ قیمت مصوب تخم مرغ

با احترام
باستناد نامه شماره ۹۹/۸۵۳۷۳ مورخ ۹۹/۰۴/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع لزوم رعایت قیمت مصوب تخم مرغ، به اطلاع می رساند در نود و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور تولیدکنندگان و با در نظر گرفتن کلیه هزینه های مترتب بر تولید و توزیع این کالا، بهای تخم مرغ به شرح فایل پیوست مصوب و ابلاغ گردیده است.