اطلاع رسانی آنی به صاحبان کسب و کارهای مشمول اخذ تسهیلات حمایتی دولت

با احترام
باستناد نامه شماره ۶۰/۹۱۶۸۸ مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تمدید مهلت ثبت نام بنگاه ها و کارفرمایان متقاضی دریافت تسهیلات تا پایان تیرماه سال جاری و شروع ثبت نام واحدهای کسب و کار با شاغلین فاقد بیمه شده، به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.