معافیت های مالیاتی مودیان

با احترام
باستناد نامه شماره ۹۹/۷۷۰۴۶ مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، ابلاغیه شماره ۲۵۳۲۴ مورخ ۹۹/۰۳/۱۵ ریاست محترم جمهور در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر معافیت های مالیاتی مودیان جهت بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.