درباره ما

اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر هیئت رئیسه می باشد . 1- رئیس اتاق اصناف آقای محمد نمکیان 2-نایب رئیس اول آقای حسین باقر پور 3- نایب رئیس دوم آقای محمد امانی خادر 4- دبیر اتاق آقای سید مهدی پور محمود طرقبه 5- خزانه دار آقای سید محمود سربرقی مقدم طرقبه
تلفن بازرسی اتاق اصناف شهرستان 051-35512110 می باشد .امروز
پنجشنبه 12 تير 1399
ســاعت : 5:29 ق.ظ
تبلیغات
پیوند ها
پرتال امام خمینی پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری وزارت صنعت،معدن و تجارت اتاق اصناف مشهد اتحادیه رستوران