دستور العمل ها

ماده 10 )

وظایف و اختیارات مجمع بر اساس ماده 37 قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن می باشد :

بند 1 ) ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آن ها و راهنمایی صنوف.

بند 2 ) تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آن ها.

بند 3 ) اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

تبصره 2 : مجمع با وزارت آموزش و پرورش هر مورد آموزش مهارت های شاخه کاردانش مهارت های شاخه کاردانش همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره 3 : مجمع مجاز است برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کند.

ماده 11 )

مجمع دارای کمیسیون بازرسی است که وظایف آن بر اساس ماده 39 قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن می باشد :

وظایف کمیسیون بازرسی مجامع به قرار زیر است :

بند 1 ) بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

تبصره 1 : کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت رئیسه مجمع جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

بند 2 ) بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع می رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.

تبصره 2 : اعضای کمیسیون از بین روسای اتحادیه که با اکثریت آرای اجلاس مجمع انتخاب و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، نائب رئیس و دبیر کمیسیون انتخاب می شوند.امروز
پنجشنبه 12 تير 1399
ســاعت : 5:00 ق.ظ
تبلیغات
پیوند ها
پرتال امام خمینی پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری وزارت صنعت،معدن و تجارت اتاق اصناف مشهد اتحادیه رستوران