گزارش فعاليت ١٠٠ روز نخست دولت دوازدهم

مقدمه:
به منظور تحقق و اجرای وعده ریاست محترم جمهوری در خصوص ارائه گزارش صد روزه نخست عملکرد دولت دوازدهم به افکار عمومی ضروری است این گزارش که نشان دهنده:

 1. رویکرد دولت در حوزه های مختلف سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
 2. چشم انداز فعالیت دولت در 4 سال آینده
 3. عزم دولت برای رفع مشکلات کشور است

به نحو مطلوبی و در 2 سطح ملی (رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی) و استانی ارائه شود به گونه ای که بتواند تصویر روشن و قابل قبولی از کارنامه صد روزه دولت به افکار عمومی منعکس نماید.

همچنین ضروری است گزارش عملکرد 100 روزه دولت در 2 زیر صورت پذیرد:

 1. تبیین ماموریت های محوله ریاست محترم جمهوری به اعضای هیئت دولت با عنوان ضمائم ابلاغی احکام با حضور نخبگان
 2. ارائه گزارش عملکرد اقدامات طی 100 روز فعالیت دولت دوازدهم

 

مهم ترین دلایل ضرورت اجرای این پیوست:

 • اطلاع رسانی تحقق وعده های ریاست محترم جمهوری
 • تعیین چارچوب فعالیت و مدیریت اطلاع رسانی در قبال گزارش صد روزه
 • اطلاع رسانی مناسب از عملکرد صد روزه دولت دوازدهم
 • دفاع از عملکرد صد روزه نخست فعالیت دولت دوازدهم
 • مدیریت انتقادات و حواشی احتمالی حول انتشار گزارش صد روزه

 

مخاطبان پیوست:

 • رسانه ها
 • عموم مردم
 • احزاب و جریانات سیاسی

 

سطح اجرایی پیوست:

 • ملی
 • استانی

 

دستگاه های مرتبط:

 • دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت
 • مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
 • دفتر هیئت دولت
 • سازمان برنامه و بودجه
 • سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

بازه زمانی اجرای پیوست:

 1. دستگاه های اجرایی مکلفند پس از گفتگوی تلویزیونی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ( 7 آذر) به مدت 7 روز گزارش های 100 روزه خود را در چارچوب این طرح ارائه نمایند.

 

سیاست ها

 • تاکید بر پایبندی دولت دوازدهم به اجرای وعده های خود
 • تاکید بر انتشار گزارش صد روزه عملکرد دولت دوازدهم بعنوان سمبل پاسخگویی  این دولت به ملت در خصوص عملکرد خود
 • برجسته سازی اعم اقدامات دستگاه های اجرایی
 • چارچوب گزارش های دستگاه های اجرایی باید مبتنی بر ضمایم ابلاغی احکام وزرا از سوی رئیس جمهور در سه سر فصل الف)کلیات ب)اولویت های عمومی و پ)اولویت های اختصاصی باشد.

 

ساختار ستاد

برای مدیریت،برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای این طرح ضروری است ستادی در دفتر رئیس جمهور با ساختار ذیل تشکیل گردد.

 1. کمیته سیاستگذاری (اتاق فکر) با هدف تعیین اولویت ها،چارچوبها و خط مشی اقدامات پیش بینی شده با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور،دستیار اقتصادی رئیس جمهور،معاون سیاسی دفتر،رئیس مرکز بررسی های استراتژیک،دبیر هیئت دولت و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و معاون سازمان برنامه و بودجه.
 2. کمیته محتوا که موظف است پیگیری و تدوین گزارش های دستگاه ها و محتوا های اصلی و محوری را دنبال نماید. این کمیته با حضور:دستیار اقتصادی رئیس جمهور برای تهیه گزارش اقتصاد کلان،مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک برای تهیه گزارش عملکرد دولت در حوزه های سیاسی،فرهنگی و اجتماعی و معاون  سازمان برنامه و بودجه برای تهیه گزارش دستاورد ها و عملکرد دستگاه ها تشکیل می شود.

گزارش های سه گانه این کمیته محور اقداماتتبلیغی و اطلاع رسانی بعدی موضوع این پیوست خواهد بود.

 1. کمیته اطلاع رسانی عملکرد صد روزه دولت دوازدهم با محوریت دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت و با همکاری:
 • مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی
 • رسانه های دولتی و همسو
 • رسانه ملی
 • سایر ظرفیت های رسانه ای و اجتماعی

با هدف و وظایف ذیل:

 • تعیین چارچوب و خط مشی اطلاع رسانی و اقدام رسانه ای در مورد گزارش صد روزه
 • نظارت بر برنامه های اطلاع رسانی از گزارش صد روزه و همسان سازی اخبار منتشره توسط دستگاه ها
 • تعیین ملاحظات مربوط به اطلاع رسانی از گزارش صد روزه
 • بررسی گزارشات رصد اخبار رسانه ها در خصوص گزارش صد روزه
 • پیگیری پاسخ  های لازم به هر بخش از انتقادات گزارش وارده به موضوع این پیوست از دستگاه مربوطه و انتشار آن
 • و مدیریت حواشی احتمالی رسانه ای درباره گزارش صد روزه تشکیل می شود

 

 

برنامه های اجرایی

در دو سطح ملی و استانی به شرح ذیل تعریف و اجرایی میگردد.

 

الف) سطح ملی:

1) رئیس جمهور

2) دستگاه ها

 • شایسته است به مناسبت گزارش صد روزه نشست های خبری  موضوعی مانند فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی یا موضوعات مهم و برجسته قابل بحث و طرح مانند مبارزه با فساد با اقدامات دولت در دسترسی آزاد  به  اطلاعات با حضور مشترک وزرای مرتبط برگزار شود. بررسی همه جانبه و تعیین چارچوب نحوه اقدام این پیشنهاد از سوی مرکز بررسی های استراتژیک انجام می شود.
 • ارائه گزارش دستگاه های اجرایی به نخبگان،اساتید و دانشجویان در دانشگاه ها در قالب کرسی های آزاد اندیشی  یا رسانه های محوری از طریق سفارش ویژه نامه
 • تبیین ضمایم احکام وزرا از سوی مدیران ارشد دستگاه های اجرایی یا برگزاری نشست های خبری و توجیهی با نخبگان و رسانه ها
 • نشست رئیس دستگاه با فعالان حوزه ذیربط دستگاه مطبوع به منظور ارائه گزارش تخصصی
 • دریافت گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی از دفتر هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه به منظور جمع بندی در دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جهت انتشار در رسانه ها و تهیه گزارش های ویژه
 • آمادگی دستگاه های مسئول برای ارائه پاسخ های لازم متناسب با ابهامات و انتقاداتی که از سوی رسانه ها در ارتباط با گزارش صد روزه منتشر میگردد.

 

ب) سطح استانی

شایسته است که در سطح استانی هم متناظر با سطح ملی،اقدامات رسانه ای در خصوص گزارش صد روزه نخست عملکرد دستگاه های اجرایی استان در دوره فعالیت دولت دوازدهم با توجه ویژه و محوری به رسانه های محلی انجام شود. این موارد باید تحت نظارت و با هماهنگی دفتر استانداران صورت گیرد. از جمله این اقدامات می تواند به موارد ذیل اشاره کرد:

 • حضور استاندار در شبکه تلویزیونی استانی و ارائه گزارش عملکرد صد روزه نخست دستگاه های اجرایی استان
 • حضور روسای سازمان های مختلف در شبکه تلویزیونی استان و تشریح فعالیت صد روزه نخست دستگاه ذیربط در استان
 • تهیه و انتشار گزارش صد روزه استان بصورت کتاب،سی دی،چند رسانه ای
 • انتشار گزارش صد روزه استان در رسانه های محلی
 • تهیه و انتشار مقاله از اقدامات دولت دوازدهم در استان صد روز نخست فعالیت خود در روز نامه های محلی
 • وزارت کشور باید با اخذ گزارشات صد روزه فعالیت دولت در هر استان،کتاب اقدامات صد روزه دولت دوازدهم در استان های مختلف کشور منتشر شود.

 

اقدامات و برنامه های رسانه ای

در چارچوب قالب و ظرفیت:

 1. رسانه ملی
 • حضور روسای دستگاه های اجرایی و معاونان ایشان در برنامه های گفتگو محور معاونت سیاسی و معاونت سیما
 • پخش کلیپ های 5 تا 10 دقیقه ای گزارش ارسالی عملکرد دستگاه ها
 • تولید پخش کلیپ کلی عملکرد دولت
 • پخش زیر نویس گزارش اقدامات
 • هماهنگی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با رسانه ملی و مذاکره برای حضور متخصصان و کارشناسان مطلع در برنامه های متنوع
 1. مطبوعات
 • انجام مصاحبه اختصاصی
 • انتشار یادداشت اختصاصی
 • تهیه و انتشار مقاله در خصوص اقدامات دولت در صد روز نخست فعالیت خود
 • عملکرد دولت در حوزه های مختلف و تخصصی توسط کارشناسان رسانه ای پردازش و هر کدام به صورت ویژه نامه در یکی از مطبوعات،نشریات عمومی و تخصصی منتشر گردد.
 • تولید مصاحبه با کارشناسان و نخبگان درباره گزارش عملکرد صد روزه هر یک از حوزه های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی.
 1. رسانه های اینترنتی (خبرگزاری ها و سایت ها)
 • انجام مصاحبه اختصاصی
 • انتشار یادداشت اختصاصی
 • همکاری با رسانه ها برای انتشار ویژه نامه های الکترونیکی
 1. رسانه ها و شبکه های اجتماعی
 • گفتگو تعاملی با کاربران شبکه های اجتماعی
 • انتشار پیام تصویری کوتاه در شبکه های اجتماعی
 • وزرا باید در صفحات متعلق به خود در شبکه های اجتماعی در خصوص صد روز نخست عملکرد دستگاه های مطبوع اظهار نظر کنند
 • استفاده از ظرفیت شبکه های اینترنتی برجسته و فعال
 • تهیه فیلم های کوتاه موبایلی از اعضای محترم کابینه و انتشار در شبکه های اجتماعی
 1. پاد
 • انجام مصاحبه اختصاصی با وزرا
 • انتشار یادداشت اختصاصی اعضای دولت
 • تهیه و انتشار مقاله در خصوص اقدامات دولت در صد روز نخست فعهالیت خود
 • تولید مصاحبه با کارشناسان و نخبگان درباره گزارش عملکرد صد روزه هر یک از حوزه های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی
 • انتشار پیش خبر در پاد و سایر رسانه ها
 • انتشار گزارش صد روزه منتشره توسط دولت از طریق پاد و سایر رسانه ها
 • گزینش بخش های مهم گزارش صد روزه منتشره توسط دولت و ارسال به صورت پیامک از طریق سامانه پاد
 • تهیه و تولید اینفوگرافیک از گزارش عملکرد دولت دوازدهم در صد روز نخست فعالیت خود

 

ملاحظات:

 • به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات پراکنده و یا متناقض در خصوص گزارش صد روزه،کلیه مقامات و مسئولان و دستگاه های دولتی باید مواضع و اخبار منتشره خود را،با گزراش های مورد تایید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت هماهنگ و تطبیق نمایند.
 • برخی سوالات و ابهامات درباره چارچوب و نحوه اقدام در طرح گزارش صد روزه از جمله اینکه این گزارش اساسا شامل چه موارد و عناوینی از فعالیت ها محسوب می شود وجود دارد که به همین منظور باید اقدام عاجل از سوی اتاق فکر و کمیته سیاست گذاری در این خصوص معمول گردد.
 • از هرگونه بزرگنمایی فعالیت صد روزه دولت دوازدهم که شائبه اقدام تبلیغاتی دولت بوجود می آورد خود داری گردد.
 • شایسته است نشست هم فکری و هم اندیشی برای استفاده از ظرفیت رسانه ای کشور برای تبیین اقدامات انجام شده در بازه زمانی فعالیت صد روزه دولت دوازدهم با محوریت ضمایم احکام انتصاب وزرا که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است با حضور دبیران سرویس رسانه ها و روسای دستگاه های اجرایی برگزار گردد.
 • گزراش عملکرد 100 روزه دولت برای جامعه هدف تهیه و پردازش گردد.
 • اعضای دولت
 • رسانه ها
 • مراجع تقلید و ائمه جمعه
 • نمایندگان مجلس
 • استانداران
 • مدیران و مقامات دستگاه های اجرایی
 • رصد و پایش تمامی فعالیت های رسانه ای له یا علیه گزارش صد روزه منتشره دستگاه های اجرایی و تهیه گزارش از آن برای دفتر ریاست محترم جمهور که شامل موارد ذیل می شود:
 • فضای مجازی
 • صدا و سیما
 • روزنامه ها
 • خبرگزاری ها

 امروز
پنجشنبه 12 تير 1399
ســاعت : 5:27 ق.ظ
تبلیغات
پیوند ها
پرتال امام خمینی پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری وزارت صنعت،معدن و تجارت اتاق اصناف مشهد اتحادیه رستوران